会社設立セミナー

会社設立セミナー

会社 設立 条件

会社設立セミナー

詳細について 会社 設立 条件Провірон

Провірон - стероїд, з діючою речовиною местеролон, використовується у бодібілдингу на додаток до курсу прийому анаболіків. Це гормональний препарат, який має незначну андрогенну активність і вирішує різні допоміжні завдання. Найчастіше зустрічається Провірон виробництва різних відділень фірми Schering, молдавської компанії Balkan Pharmaceuticals і інших.

Випускається в пігулках по 25 і 50 міліграм. Proviron - це інгібітор ароматази, який гальмує процеси перетворення в організмі стероїдів в естроген. Таким чином, запобігає розвитку гінекомастії, скупчення рідини, а також інших побічних ефектів, у тому числі відкладення жирів за жіночим типом.

Купити провірон в інтернет магазині з доставкою дуже просто!

Провірон не сприяє виробленню організмом тестостерона, а при прийомі у великих кількостях може навіть пригнічувати цей процес. Проте концентрація вільного тестостерона в крові збільшується. Це відбувається за рахунок блокування активності глобуліну, що зв'язує статеві гормони. Таким чином Proviron виявляється корисним засобом під час проходження курсу прийому анаболічних стероїдів. Провірон після курсу анаболіків також часто використовують в комплексній терапії. Але доцільність такого застосування не доведена, оскільки препарат не проявляє здатності відновлення секреції ендогенного тестостерона.

Як приймати Провірон, інструкція

Для чоловіків оптимальним добовим дозуванням вважають 50 міліграм в день. Допускається прийом до 100 міліграма в день. У обох випадках дозу ділять на дві рівні порції, які приймають впродовж дня. Не рекомендується приймати препарат в дозуванні більше 100 міліграма, це може привести до розвитку прямо протилежного очікуваному ефекту. У разі виникнення деяких неприємних явищ, таких як тривала ерекція, часто хвороблива і незручна, препарат або взагалі відміняють, або максимально знижують дозування.

Відносно того, як правильно приймати Провірон, інструкція по застосуванню показує, що оптимально - одночасно з курсом препаратів, які знижують лібідо. Зокрема, ефективний Proviron на курсі метану, або одночасно з курсом дека-дик (прийом нандролона) або трен-дик (прийом тренболона). Провірон у такому разі зводить негативний ефект від цих препаратів до нуля, підвищуючи лібідо і покращуючи потенцію.

Ефективне використання Провірона у бодібілдингу перед змаганнями - він підвищує твердість мускулатури і надає їй рельєфність. Препарат також із задоволенням використовують західні кіноактори, щоб надати мускулистість зовнішньому вигляду, не застосовуючи при цьому "важкі" стероїдні анаболіки. Жінкам у бодібілдингу також рекомендується Провирон, дозування для них не повинне перевищувати 25 міліграм в день і тривалість курсу складає максимум 4 тижні. Інакше можуть виникнути явища маскулінізації.

Що краще Провірон чи Тамоксифен?

Щоб правильно вибрати один з цих антиестрогенів, треба порівняти їх фізіологічну дію на організм.

Тамоксифен блокує рецептори естрогену, але не перешкоджає їх освіті. Препарат безпосередньо впливає на гіпофіз і більшою мірою відновлює власний тестостерон. Мінус (незначний) в тому, що Тамоксифен трохи знижує активність анаболічних стероїдів.

Провірон з'єднується з ароматозою і гальмує перетворення стероїдів на естроген. Препарат підвищує ефективність курсу анаболіков за рахунок збільшення концентрації андрогенів, зв'язуючись з ПСПГ. З мінусів: препарат не відновлює власну секрецію тестостерона, важче купити Proviron (ціна його також дещо дорожча) без рецепту.

Опис курсу Повірона

На другому тижні курсу починають приймати Провірон по 50 міліграм на добу. Закінчують приймати одночасно із закінченням курсу. Після виведення з організму стероїдів п'ють Тмоксифен впродовж 2-3 тижнів по 10-20 міліграм на добу.

Естрогенні ефекти можуть проявлятися навіть на початковому етапі прийому стероїдів, такі, як гінекомастія. Тому треба приймати Proviron під час курсу стероїдів, а не потім, як багато хто вважає.

Аналоги цього стероїда :

Source: http://www.e-apteka.od.ua/katalog_lekarstv/nolvadeks/Нолвадекс представлен в виде таблеток, содержащих тамоксифена цитрат (Брит.Фарм.) в количестве, эквивалентном 10 мг тамоксифена.

Нолвадекс-Д представлен в виде таблеток, содержащих тамоксифена цитрат (Брит.Фарм.) в количестве, эквивалентном 20 мг тамоксифена.

Нолвадекс Форте представлен в виде таблеток, содержащих тамоксифена цитрат (Брит.Фарм.) в количестве, эквивалентном 40 мг тамоксифена.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нолвадекс показан для лечения рака молочной железы.

Нолвадекс (тамоксифен) является нестероидым антиэстрогеном. У людей Нолвадекс действует главным образом как антиэстроген, ингибирующий воздействия эндогенного эстрогена, вероятно, посредством связывания с эстрогеновыми рецепторами.

Вместе с тем, клинические данные свидетельствуют о некотором благоприятном воздействии препарата на РЭ-негативные опухоли, что дает основания предполагать о наличии других механизмов действия.

Признанным является тот факт, что тамоксифен оказывает эстроген-подобные действия на ряд систем организма, включая эндометрий, кости и липиды крови.

После перорального приема Нолвадекс быстро абсорбируется, и максимальные концентрации в сыворотке достигаются в течение 4-7 часов.

Устойчивые концентрации (примерно 300 нг/мл) достигаются после четырехнедельного лечения с суточной дозой приема 40 мг. Данное лекарственное средство хорошо связывается с сывороточным альбумином (>99%). В результате метаболизма, в процессе гидроксилирования, деметилирования и конъюгации, происходит образование ряда метаболитов, имеющих показатели фармакологического профиля, подобные исходному химическому соединению, что, таким образом, способствует достижению терапевтического эффекта. Выделение происходит главным образом через кал. Период полувыведения для самого лекарственного препарата был определен в размере примерно семи дней, в то время как для Х-десметилтамоксифена, главного циркулирующего метаболита, в размере 14 дней.

ДОЗИРОВКА И ПРИЕМ

Для взрослых (включая людей пожилого возраста); Суточная доза составляет от 20 до 40 мг и принимается либо разделенными дозами два раза в день, либо однократной суточной дозой.

Нолвадекс не следует применять во время беременности. Имеется небольшое количество сообщений относительно случаев спонтанных абортов, врожденных дефектов и внутриутробной смерти после приема женщинами препарата Нолвадекс, хотя причинно-следственной связи установлено не было.

Исследования в области репродуктивной токсикологии, проводимые с участием крыс, кроликов и обезьян, показали отсутствие потенциального тератогенного действия.

У особей грызунов, исследуемых на предмет фетального развития репродуктивного тракта, тамоксифен связывали с изменениями, подобными тем, что обусловлены воздействием эстрадиола, этинилэстрадиола, кломифена и диэтилстильбастрола (ДЭС). Хотя клиническая корреляция данных изменений неизвестна, некоторые из них (особенно вагинальный аденоз), подобны тем, что наблюдаются у женщин молодого возраста, подвергавшихся воздействию ДЭС in utero и в 1 из 1000 случаев подверженных риску возникновения светлоклеточного рака влагалища или шейки матки. Лишь небольшое количество беременных женщин подвергалось воздействию тамоксифена. В данных случаях отсутствуют сообщения о том, что такое воздействие является причиной последующего возникновения вагинального аденоза или светлоклеточного рака влагалища или шейки матки у молодых женщин, подвергавшихся воздействию тамоксифена.

В случаях сексуальной активности во время применения препарата Нолвадекс женщинам следует рекомендовать предупреждать беременность и пользоваться барьерными или другими негормональными контрацептивными средствами. Прежде чем начинать лечение больных в предклимактерическом периоде, их следует тщательным образом обследовать, с тем чтобы исключить наличие беременности. У женщин следует провести оценку потенциального риска для плода в тех случаях, если наступление беременности имеет место во время применения препарата Нолвадекс или в течение двух месяцев после прекращения терапии.

У ряда женщин, принимающих Нолвадекс для лечения рака молочной железы в предклемактерическом периоде, наблюдается отсутствие менструаций.

Применение препарата Нолвадекс в комбинации с антикоагулянтами кумаринового типа может вызвать значительное усиление антикоагулирующего действия. В тех случаях, когда имеет место одновременное применение данных препаратов, рекомендуется осуществлять тщательный контроль за больной.

При применении Нолвадекса в сочетании с цитотоксическими средствами имеется повышенный риск возникновения тромбоэмболических явлений.

В связи с лечением препаратом Нолвадекс было отмечено увеличение случаев эндометриальных изменений, включая гиперплазию, полипы и рак. Частота и картина данного роста говорят о том, что лежащий в основе этого механизм связан с эстрогенными свойствами Нолвадекса. Всех принимающих или принимавших ранее Нолвадекс больных, у которых имеет место аномальное влагалищное кровотечение, следует подвергать своевременному обследованию.

Тамоксифен не проявлял себя как мутагенное средство в ряде проводимых in vitro и in vivo опытов на мутагенность. Тамоксифен оказывал генотоксическое действие во время проведения некоторых опытов in vitro и опытов на генотоксичность in vivo у грызунов. Во время длительных исследований были установлены факты гонадных опухолей у мышей и опухолей печени у крыс, принимающих тамоксифен. Клинической корреляции этих данных установлено не было.

Во время клинических исследований, проводимых вслед за лечением больных раком молочной железы с применением тамоксифена, был отмечен ряд вторых первичных опухолей, возникающих в других, нежели в энометрии и в противоположной груди, местах. Причинно-следственная связь установлена не была, и клиническая значимость данных наблюдений остается неясной.

Лактация: Данные о выделении Нолвадекса в грудное молоко у женщин отсутствуют, поэтому его применение во время лактации не рекомендуется. Решение о прекращении либо кормления, либо применения препарата Нолвадекс, должно исходить из важности его применения для матери.

При длительном лечении побочные явления не столь многочисленны или не столь серьезны в случаях применения препарата Нолвадекс, как в случае применения андрогенов и эстрогенов, которые также используют для лечения рака молочной железы. Отмечаемые побочные явления можно классифицировать как возникающие либо в результате антиастрогенного действия препарата, например, приливы, влагалищное кровотечение, влагалищные выделения и зуд в области наружных половых органов, либо как побочные явления более общего характера, такие как желудочно-кишечная непереносимость, рецидирование опухоли, головокружение, кожная сыпь, а в отдельных случаях, задержка жидкости и алопеция.

В случае возникновения серьезных побочных явлений контроль над ними можно осуществлять посредством простого уменьшения дозы, при этом сохраняя контроль за течением болезни. У небольшого числа больных с метастазами в костях при проведении терапии наблюдалось возникновение гиперкальциемии.

У больных, применяющих Нолвадекс для лечения рака молочной железы, обычно отмечались уменьшения количества тромбоцитов до 80000 - 90000 на куб-мм., а порой и ниже. У ряда больных, применяющих Нолвадекс, отмечались нарушения зрения, включая редкие случаи корнеальных изменений, катаракт и ретинопатии.

Были отмечены случаи фибром матки.

Время от времени наблюдались кистозные опухания яичников у женщин, применяющих Нолвадекс в предклимактерическом периоде.

После применения препарата Нолвадекс наблюдались случаи лейкопении, иногда в связи с анемией и/или тромбоцитопенией. Нейтропения отмечалась в редких случаях; порой она может носить очень серьезный характер.

Во время терапии препаратом Нолвадекс имелись редкие случаи тромбоэмболических явлений. Хотя известно, что данные явления более часто встречаются у больных со злокачественным течением болезни, причинно-следственной связи с Нолвадексом установлено не было.

При применении Нолвадекса в сочетании с цитотоксическими средствами имеется повышенный риск возникновения тромбоэмболических явлений.

Применение Нолвадекса связывают с изменением уровней ферментов печени, а в редких случаях, с более серьезными нарушениями, включая жировую инфильтрацию печени, холестаз и гепатит.

Теоретически, при передозировке следует ожидать усиление антиэстрогенных побочных явлений, о которых упоминалось выше. Наблюдения у животных свидетельствуют о том, что чрезмерная передозировка (в 100-200 раз выше рекомендуемой суточной дозы) может вызвать эстрогенные действия. Специфического антидота не имеется, и лечение должно быть симптоматическим.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Влияние на способность водить машину или работать с техникой: Фактов о нарушении данных видов деятельности при Нолвадексе не имеется.

Source: http://tvoetilo.com.ua/proviron.php

別れさせ屋 岩手